Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE: Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu o nezakonitoj naplati premije osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita je prvostepena, potrebno je sačekati konačnu presudu po ovom pitanju. Banke su u ugovorima o stambenim kreditima osiguranim kod NKOSK jasno naznačile kako u predugovornoj fazi tako i u fazi zaključenja ugovora o kreditu da klijent preuzima trošak premije osiguranja


Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu po kojoj je jedna banka klijentu nezakonito naplaćivala premiju osiguranja stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita je tek prvostepena i jedina takva do sada, te ostaje da se sačeka konačna presuda po ovom pitanju.

Banke su u ugovorima o stambenim kreditima osiguranim kod NKOSK jasno naznačile kako u predugovornoj fazi tako i u fazi zaključenja ugovora o kreditu da klijent preuzima trošak premije osiguranja, pa su saglasno tome apsolutno netačni navodi da klijentima prilikom odobravanja kredita nije bila predočena obaveza plaćanja premije, niti koju korist imaju od toga.

Takođe, vrlo je važno naglasiti da naknada za premiju ove vrste osiguranja ni na koji način ne predstavlja štetu za klijenta, upravo suprotno. Klijenti koji su se opredelili za ovaj model kredita su stambeni kredit otplaćivali po kamati koja je gotovo duplo povoljnija od kamate na kredite koji nisu osigurani kod NKOSK.

Imajući u vidu sve navedeno, može se reći da su navodi koji se ovih dana pojavljuju u medijima u vezi sa ovim slučajem veoma tendenciozni, da se njima nastoji postizanje efekata koji sa zaštitom interesa klijenata nema puno veze, već naprotiv imaju za cilj postizanje finansijskih koristi za organizacije i profesije koji podstiču klijente da tuže banke po ovom osnovu, zaključuje se u saopštenju Udruženja banaka Srbije.

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 04.09.2017.
Naslov: Redakcija