Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA: MUP RASPISAO KONKURS ZA NOVOG DIREKTORA POLICIJE. ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA DO 12. SEPTEMBRA 2016. GODINE


Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je konkurs za izbor direktora policije sa mandatom od pet godina.

Kandidat mora da ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 300 ESPB bodova, najmanje 15 godina rada na policijskim poslovima, odnosno na rukovodećim radnim funkcijama. Pored ispunjavanja formalno-pravnih uslova, kandidati će morati da prođu psihološke testove i intervju. Od njih se očekuje i da budu zdravstveno, a zatim i stručno sposobni, kao i da imaju potrebna znanja i veštine. Takođe, moraće da prođu i bezbednosnu proveru.

Mora da ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima predviđene zakonom, posebne uslove propisane Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u.

Rok za podnošenje prijava je do 12. septembra 2016. godine.

Na mestu direktora policije devet godina bio je Milorad Veljović, koji je penzionisan 31. decembra 2015. godine, a za vršioca dužnosti postavljen je načelnik Uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija