Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA POKRENULA KAMPANJU “IZ TVOG DŽEPA U TVOJ DŽEP”


Povodom uvođenja novog sistema eFiskalizacije, Poreska uprava Republike Srbije u saradnji sa nadležnim Ministarstvom finansija, pokrenula je medijsku kampanju pod nazivom “Iz tvog džepa u tvoj džep”, putem koje će javnost informisati o novom modelu fiskalizacije u Republici Srbiji, koji donosi brojne koristi kako privredi, tako i celoj državi.

Ovom kampanjom obraćamo se svim građanima Republike Srbije sa porukom o značaju uzimanja fiskalnih računa prilikom svake kupovine dobara ili usluga. Ukazujemo na mogućnost da svako može proveriti ispravnost izdatog računa, jednostavnim skeniranjem QR koda na računu. Fiskalni račun je dokaz da je za određenu kupovinu obračunat i plaćen porez. Ta sredstva se vraćaju u budžet Republike Srbije kroz budžetske prihode i dalje se koriste za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, predškolskih ustanova, i na taj način građani imaju direktnu korist od njih. Uzimanjem fiskalnog računa, građani zapravo direktno učestvuju u borbi protiv sive ekonomije i doprinose daljem razvoju celog društva i države.

Posredstvom budžeta, porez prikupljen na ovaj način, ulaže se u kvalitetno ostvarivanje svih javnih i društvenih potreba građana. Svaki dinar uložen u izgradnju bolnica, dečijih ustanova, škola, auto-puteva, uložen u kulturu i sport, školstvo i zdravstvo potiče i sa ispravno izdatog fiskalnog računa.

Novi model fiskalizacije doprinosi smanjenju sive ekonomije i mogućnosti raznih zloupotreba, što jasno rezultira povećanjem budžeta za javne i društvene potrebe svih građana Republike Srbije. I zato - svako od nas može doprineti boljem i razvijenijem društvu na ovaj način.

Svaki dinar zato i ide iz tvog džepa u tvoj džep!

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 03.08.2022.
Naslov: Redakcija