Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Porodiljama i trudnicama na raspolaganju telefonski broj za prijavu nepravilnosti pri isplati zarada i kršenja prava iz radnih odnosa


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom zahteva pojedinih medija za davanje poverljivih informacija o toku upravnog postupka u vezi sa kršenjem prava od strane poslodavaca za isplatu zarada trudnicama, saopštava da je novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), koji je stupio na snagu 1. jula prošle godine, uvedena novina koja podrazumeva direktnu uplatu zarada iz budžeta države na račun porodilja i trudnica, a ne kao što je bilo do tada, na račun poslodavca.

Apelujemo na sve trudnice da se blagovremeno i potpuno upoznaju sa svojim pravima za vreme privremene sprečenosti za rad usled komplikacija u trudnoći, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta, propisanih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i da, ukoliko smatraju da su im uskraćena neka od prava koja im po sleduju po zakonu, to odmah i prijave nadležnima.

Porodilje se mogu obratiti nadležnoj Inspekciji rada povodom neisplaćenih naknada zarada, a Poreskoj upravi povodom neuplaćenih doprinosa na obavezno socijalno osiguranje.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je i posebnu opciju za trudnice i porodilje, u okviru broja 0800 300 307 za prijavu nepravilnosti u oblasti rada, biranjem opcije 2.

One putem ove linije mogu lakše i brže Inspekciji rada da prijave poslodavce koji su prekršili zakon i time im uskratili prava koja imaju, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 02.08.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija