Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USAGLAŠEN PREDLOG NOVOG AKTA O FINANSIRANJU NAUČNIH PROJEKATA


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je radna grupa napravila predlog novog akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju naučnoistraživačkih projekata.

U saopštenju se navodi da se novi akt odnosi na projekte iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2017. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2017. do 2019. godine.

Predstavnici tri podgrupe (prirodno-matematičke i medicinske nauke, društveno-humanističke nauke i tehničko-tehnološke i biotehničke nauke) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usaglasili su tekst novog akta.

Predstavnici radne grupe predložili su neznatne izmene akta, koji je Vlada poništila u maju, a najviše predloga stiglo je iz tehničko-tehnoloških nauka.

Na sastanku je jednoglasno dogovoreno da se uputi apel Vladi Srbije da se što pre formira Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj.

Radnu grupu od 19 članova formiralo je Ministarstvo, a njene članove su predložili predsednici Matičnih naučnih odbora, stručnih tela za određene naučne oblasti, grane ili discipline, koji imaju najmanje sedam, a najviše 15 članova.

Između ostalog, Matični naučni odbor daje mišljenje o kvalitetu naučnoistraživačkog rada, daje ocenu o naučnoj kompetentnosti istraživača, odnosno nastavnika visokoškolskih ustanova za realizaciju programa i projekata,daje mišljenje na akt o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 04.08.2016.