Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANO DRUGO U NIZU BESPLATNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV KOJI SE PODNOSI 15. AVGUSTA I OSTALE AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV"


U Novom Sadu je 4. jula 2019. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, održano drugo u nizu savetovanje na temu "Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV".

Cilj savetovanja je da se pretplatnici i svi drugi učesnici još jednom podsete na pravila iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, sa posebnim osvrtom na specifična pitanja.

Na savetovanju je bilo reči i o prekršajima koji su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018), u kontekstu pogrešnog iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, posebno u onim slučajevima u kojima pogrešno iskazivanje podatka u Obrascu POPDV ne utiče na iznos poreske obaveze.

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci kompanije Paragraf i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

• Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",

• Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izložene su sledeće teme:

• Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV:

- u delu 8. Obrasca POPDV - opšta pravila

- iskazivanje PDV o internom obračunu PDV

- o primljenim i datim avansima

- o uvozu dobara i sporednih troškova povezanih sa uvozom (kada se dobra stavljaju u slobodan promet i kada se stavljaju u neki drugi carinski postupak)

- o kamatama na kredite i pozajmice, sa i bez kamate, kao i oročene depozite

- koji se od obveznika PDV naplaćuju u ime i za račun drugog lica

- o smanjenju osnovice PDV i o ispravci odbitka prethodnog poreza

- o smanjenju i povećanju naknade za promet koji nije oporeziv PDV

- o izvozu dobara i otpremanju dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija

- o nabavci dobara i usluga od fizičkih lica sa posebnim osvrtom na ugovore van radnog odnosa

- o uslugama prevoza dobara

- o prometu koji je izvršen u inostranstvu

- ostala pitanja u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV

Poreski prekršaji u kontekstu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV

- da li je prekršaj pogrešno iskazivanje podatka koji nema uticaja na poresku obavezu?

- neobezbeđivanje podatka u PDV evidencijama kao poreski prekršaj

- ostala pitanja

• Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV i druge PDV aktuelnosti

Naredno savetovanje će biti održano u Beogradu, 5. jula 2019. (petak) - Sava Centar.

Izvor: Redakcija, 04.07.2019.