Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: Predviđena tri nivoa napredovanja državnih službenika i nameštenika. Prelazak na nove koeficijente će se obaviti tako da niko ne može imati manji koeficijent od zatečenog


U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, 2. jula 2018. godine, održan je sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika na kome su prisustvovali predstavnici Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS).

 Na sastanku se najviše raspravljalo o visini koeficijenta državnih službenika uopšte, kao i koeficijentima koji se tiču pravosudne administracije.

 Najpre, predložena je primena i stupanje na snagu pomenutog zakona počev od 1. januara 2019. godine, koji će sa Zakonom o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), biti prilika da se reši problem statusa nameštenika, koji ispunjavaju zakonske uslove za državne službenika, kao i državnih službenika i nameštenika koji su zaposleni duže vremena na određeno vreme.

 Takođe, između članova Radne grupe je postignuta saglasnost da je neophodno da se izradom novih pravilnika o sistematizaciji dođe do određivanja stvarnih potreba za radnim mestima u pravosuđu, imajući u vidu da već dugi niz godina postoji manji broj zaposlenih od stvarnih potreba.

 Osim toga, predviđeno je pravo na napredovanje državnih službenika, kao i nameštenika za koje je predviđeno tri nivoa napredovanja. Prelazak na nove koeficijente će se obaviti tako da niko ne može imati manji koeficijent od zatečenog, a što se uvidom u tabelu može i utvrditi.

 Smatramo da je ovaj predlog dobra osnova za dalje unapređenje prava državnih službenika i nameštenika u pravosuđu RS, ali napominjemo da je bitna stvar da se od strane Vlade RS i Ministarstva pravde RS, kao naših poslodavaca, predloženi zakon primeni bez izuzetaka.

Izvor: Vebsajt Sindikata organizacija pravosudnih organa, 03.07.2018.
Naslov: Redakcija