Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: STUDENTI UPISANI NA OSNOVNE STUDIJE I NA STUDIJE NA VIšIM šKOLAMA DO STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA MOGU ZAVRšITI OVE STUDIJE PO ZAPOčETOM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU, USLOVIMA I PRAVILIMA STUDIJA, NAJKASNIJE DO KRAJA šKOLSKE 2015/2016. GODINE, ODNOSNO DO KRAJA šKOLSKE 2016/2017. GODINE ZA STUDENTE UPISANE NA INTEGRISANE STUDIJE IZ POLJA MEDICINSKIH NAUKA. STUDENTI KOJI SU UPISALI STUDIJE PO STARIM PROPISIMA PONOVO PREDALI PETICIJU ZA PRODUżENJE ROKA ZA DIPLOMIRANJE DO 1. OKTOBRA 2018. GODINE, A ZA STUDENTE MEDICINSKIH FAKULTETA DO OKTOBRA 2019. GODINE


Studenti koji su studije upisali pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon), 2005. godine, a kojih ima najmanje 19.000 u Srbiji, predali su po drugi put peticiju kojom traže produženje roka za završetak studija za najmanje još dve godine. Poslednji rok do koga ovi akademci treba da diplomiraju ističe 30. septembra 2016. godine, a ukoliko do tada ne diplomiraju moraće da se prebace na nov sistem studiranja, koji donosi veći broj ispita i dodatne troškove starim studentima.

Peticija, koju je do sad potpisalo 5500 akademaca, predata je premijeru, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije i nadležnom skupštinskom Odboru.

U peticiji se, između ostalog, traži da se studentima koji su studije upisali pre školske 2006/2007. godine, a koji do sad nisu položili sve ispite, produži rok za okončanje fakulteta i visokih škola za dve godine, odnosno do oktobra 2018. godine, a za studente medicinskih fakulteta do oktobra 2019. godine.

Ključni argument na koji se pozivaju potpisnici peticije je da se Zakon ne može primenjivati retroaktivno i da u vreme kada su oni upisali fakultete i više škole u propisima nije bio definisan rok za završetak studija. Zbog toga traže da se u Nacrt zakona o visokom obrazovanju unese odredba da studenti upisani na visokoškolske ustanove po ranijem planu i programu imaju pravo da po njemu završe studije. Akademci kažu da će, ukoliko njihov zahtev ne bude usvojen, tužiti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i državu zbog kršenja Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Ono što je za sad izvesno, jeste da nemaju podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja niti Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a čvrsto u stavu da ne sme biti produžetka je i rukovodstvo Univerziteta u Beogradu.

Podsetimo, Nacionalni savet za visoko obrazovanje na poslednjoj sednici podržao je predlog Ministarstva prosvete da 48 ESP bodova i naredne školske godine bude uslov za budžetski status, kao i da studenti koji su poslednje godine redovnog trajanja studija bili na budžetu, zadržavaju taj status i tokom produžene godine. Ove izmene će biti pred poslanicima po formiranju nove Vlade Republike Srbije.

Ministarstvo prosvete čvrsto ostaje pri stavu da nema produžetka roka za završetak studija, jer bi to bilo nepravedno prema ostalim studentima koji su upisali fakultet po uvođenju Bolonje, a kojima takođe ističe rok. Po Zakonu studije mogu trajati dvostruko duže od broja studijskih godina – kaže dr Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje.

Izvor: Vebsajt Politika i Danas, 02.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija