Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POVRTARSTVA I VOćARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU: ROK ZA PRIJAVU 3. JUL 2015. GODINE


Sekretarijat za privredu objavio javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva na teritoriji grada Beograda za 2015. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme i to plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,02 do 0,05 hektara za proizvodnju povrća, i sistema za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,25 do 1 hektara zasada voća.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Obrasci prijave i izjave dostupni su i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 011/715-7402 i 011/715-7831.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: preporučenom poštom na adresu Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1, Beograd, šalter broj 3.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. jul do 15 sati. Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 3. jula, smatraće se blagovremenim. 

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 04.06.2015.