Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Sud prilikom odmeravanja kazne mora ceniti kao otežavajuću okolnost činjenicu da je delo učinjeno iz mržnje zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica


Vrhovni kasacioni sud odbacio je zahtev za zaštitu zakonitosti koji je na inicijativu nevladine organizacije "Da se zna!" u decembru 2017. podnelo Republičko javno tužilaštvo protiv pravosnažne presude Osnovnog suda u Valjevu.

Presudom je okrivljeni dobio uslovnu kaznu zatvora u trajanju od dva meseca, a sud nije uzeo u obzir odredbe člana 54a Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) kojim je predviđeno da sud prilikom odmeravanja kazne mora ceniti kao otežavajuću okolnost činjenicu da je delo učinjeno iz mržnje zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica, piše u saopštenju.

"Iako je rok u kojem bi Vrhovni kasacioni sud trebalo da donese odluku šest meseci, ona je doneta tek nakon 14 meseci, odnosno prošle sedmice", navodi u saopštenju Udruženja.

Udruženje napominje da gotovo ne postoji sudska praksa u vezi sa ovim zločinima, moguće i zbog različitog tumačenja odredaba Krivičnog zakonika, što rezultira nejasnim nadležnostima tužilaštva i sudstva.

Izvor: Vebsajt N1, 01.03.2019.
Naslov: Redakcija