Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: TRANSPARENTNOST SRBIJA: ZAšTITITI UZBUNJIVAčE DO NJEGOVOG DONOšENJA


Pravna baza Paragraf Lex

Član radne grupe za izradu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, programski direktor TS Nemanja Nenadić, predložio je da se pre razmatranja drugih odredaba novog zakona izmeni član 56. postojećeg, koji uređuje postupanje Agencije radi zaštite lica koja joj prijavljuju kršenje pravila o sukobu interesa, prijavljivanju imovine funkcionera i slično, ili javnih službenika koji prijavljuju korupciju u organu u kojem su zaposleni.

Odlukom Ustavnog suda, koja se primenjuje od januara, stavljen je van snage pravilnik koji je bliže uređivao zaštitu uzbunjivača koji se obraćaju Agenciji, dok će novi Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) početi da se primenjuje od juna. Zbog toga, kao i zbog nedovoljno preciznih odredaba člana 56, postoji snažna potreba da se on preciznije uredi i da se formulišu ne samo odredbe koje će omogućiti da se kakva-takva zaštita pruži ljudima koji su se obraćali Agenciji ranijih godina, već i pravila koja će moći da ostanu na snazi i posle stupanja na snagu Zakona o zaštiti uzbunjivača, tako što će odraziti specifičnost postupanja Agencije. Reč je pre svega o mogućnosti, koju ne treba ukidati, već jasnije ustanoviti, da Agencija prati postupanje drugih državnih organa (npr. tužilaštva) u slučajevima korupcije, a ne da im samo prosleđuje primljene prijave.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 04.03.2015.