Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: GDE JE GRANICA UDRUżIVANJA I KADA UDRUżIVANJE DOLAZI POD NADZOR KOMISIJE ZA ZAšTITU KONKURENCIJE?


Vrlo često problemi koji proističu iz uslova javnih nabavki mogu da usmere preduzeća ka sporazumima koji su po Zakonu o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013) zabranjeni, ukazao je Viktor Kobjerski, sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu PKS otvarajući seminar posvećen zaštiti konkurencije u građevinarstvu.

Prema njegovim rečima, pošto su uslovi za učešće u postupku javnih nabavki za pojedine poslove različiti, firme, da bi ispunile te uslove, najčešće moraju da se udružuju. Pitanje je gde je granica i kada takvo udruživanje dolazi pod nadzor Komisije za zaštitu konkurencije, samim tim i do kazne, koje mogu biti veoma visoke i ugroziti poslovanje privrednika.

Skupština Srbije prošle godine usvojila je izmene Zakona o zaštiti konkurencije, da bi se unapredio sistem zaštite konkurencije u Srbiji i približio pravilima koja važe u EU, ukazao je Kobjerski.

Pravila o zaštiti konkurencije štite nas od svih onih koji žele da prevare tržište i nametnu svoja pravila. Osnovni cilj PKS je da privrednike upozna šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno po pravilima konkurencije, jer neznanje ne oslobađa odgovornosti. Pravila zaštite konkurencije doprinose podizanju konkurentnosti pojedinačnih preduzeća jer štite konkurenciju i omogućavaju ravnopravnu utakmicu na tržištu. Ta pravila su zajednička za teritoriju Evropske unije i omogućavaju nam da se pripremimo i za druga tržišta, ukazao je on.

Predavač Andrej Plahutnik, vođa projekta Podrška EU jačanju kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije u Srbiji (EU SCS - Strengtening Competition in Serbia), predstavio je primere restriktivnih sporazuma, nameštene ponude, konzorcijumske ponude sa akcentom na zloupotrebama, zabranama i favorizovanju. Plahutnik je ukazao i na nelojalnu konkurenciju i ostale negativne uticaje na konkurenciju.

Seminaru su prisustvovali predstavnici privrednih komora, građevinskih preduzeća, javnih preduzeća, Saveta stranih investitora, poslovnih udruženja u oblasti građevinarstva i nadležnog ministarstva.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2014.