Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Donete Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika, te uredbe o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude i podsticanju unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, kojim Srbija stiče status punopravnog člana i ostvaruje mogućnost aktivnog učešća na sastancima Generalne skupštine i pravo glasa u odlučivanju u ovoj međunarodnoj organizaciji.

Vlada je donela Uredbu o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Ovom uredbom ujednačava se proces planiranja, izrade i usvajanja propisa i dokumenata javnih politika na svim nivoima, što će u perspektivi dovesti do kvalitetnije i efikasnije primene, kao i sistemskog sprečavanja usvajanja neefikasnih propisa i dokumenata koji ne zadovoljavaju propisane standarde i kriterijume.

Donete su i dve uredbe iz oblasti turizma - o uslovima i načinu dodele kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude i podsticanju unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista.

Uredbama se utvrđuju uslovi i način dodele kredita za finansiranje projekata kvaliteta turističke ponude fizičkih lica i privrednih društava u toj oblasti, sa ciljem povećanja deviznog priliva, pozicioniranja Srbije kao prepoznatljive i primamljive turističke destinacije.

Takođe, na ovaj način biće prepoznate domaće agencije kao glavni organizatori putovanja za zemlje regiona, stimulisan boravak stranih turista u Srbiji i povećan broj njihovog noćenja u zemlji.

Vlada je usvojila i Odluku o proglašenju 2019. godine za godinu bezbednosti i zdravlja na radu, sa ciljem da se skrene posebna pažnja javnosti na značaj ove oblasti, imajući u vidu zajednički interes poslodavaca i zaposlenih, kao i celokupnog društva.

Usvojenom odlukom akcenat se stavlja na uključivanje javnosti u unapređenje kulture prevencije i saradnju organa državne uprave, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca na daljem razvoju socijalnog dijaloga u ovoj oblasti.

Za lečenje lica obolelih od retkih bolesti, Vlada je obezbedila 2.000.000.000 dinara za 2019. godinu. Ova sredstva biće upotrebljena za lekove namenjene lečenju pacijenata koji su već na terapiji tim lekovima, kao i za lekove obolelih koji započinju terapiju sredstvima iz budžeta za koja Republička stručna komisija za retke bolesti donese odluku da je lečenje neophodno i prioritetno.

Usvojena je odluka kojom je rodna kuća srpskog pesnika Vladislava Petkovića Disa u Zablaću dobila status znamenitog mesta.

Izvor: Vebsajt Vlade, 31.01.2019.
Naslov: Redakcija