Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMOM PRAVOSUĐA DO KONSOLIDACIJE VLADAVINE PRAVA


Srpsko pravosuđe kaska za onim u zemljama članicama Evrope unije i neophodnom je uneti promene u one oblasti koje zaostaju u aktivnostima, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe projekta sprovela Svetske banke.

EU nastavlja da podržava reformu pravosuđa, saopštio je danas EU Info centar.

Kako je navedeno, zamenik šefa delegacije EU u Beogradu Oskar Benedikt rekao je da Evropska unija radi zajedno sa Srbijom na konsolidaciji vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, ključnih aspekata na njenom putu ka članstvu u EU.

Navodeći da je posle šest meseci detaljnih istraživanja i intenzivnih razgovora sa svim relevantnim sagovornicima, pripremljena veoma precizna analiza trenutnog stanja i funkcionisanja pravosudnog sistema u Srbiji i unutar samog sistema i u odnosu ka javnosti i korisnicima, on je istakao da su zajednički napori usmereni na oblast pravosuđa i osnovnih prava u procesu pregovora o pridruživanju kao deo Poglavlja 23.

"Smatramo da je ova temeljna i nepristrasna procena ključni doprinos namera Srbije da izvrši reforme pravosuđa pošto nudi realni prikaz situacije na terenu i nudi jasne preporuke šta treba učiniti, kako i ko to treba da radi" dodao je Benedikt na skupu posvećenom reviziji funkcionisanja pravosuđa, projekta koji vodi Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde.

On je pozvao srpske vlasti da razmotre ključne predloge iz preporuke i uzmu ih u obzir u završnim pripremama Akcionog plana za Poglavlje 23.

Evropska unija je podržala sa dva miliona evra Multidonatorski fond od 10 miliona, kojim upravlja Svetska banka, a Benedikt je dodao da će EU nastaviti da podržava reformu pravosudnog sistema vođenog aktivnostima predviđenim u Akcionom planu, navedeno je u saopštenju.

Podrška EU je i od ranije usmerena ka vladavini prava, te je do sada određen budžet od 1.9 miliona evra za jačanje sistema za civilne tužbe, dok će prikupljanje još devet miliona evra za jačanje pravosudne efikasnosti biti gotovo do kraja godine, rekao je Benedikt.

Pored finansijske podrške za najviša pravosudna tela, poput Visokog saveta pravosuđa, EU će omogućiti i podršku unapređenju uslova u zatvorima sa ukupnim budžetom od 5,5 miliona evra.

Izvor: Tanjug