Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Rasprava će trajati do 15. januara 2018. godine


Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti počela je 1. decembra 2017. godine i trajaće do 15. januara 2018. godine.

Javnu raspravu sprovodi Ministarstvo pravde na osnovu Zaključka Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije od 28. novembra.

Ministarstvo pravde poziva predstavnike državnih organa, civilnog društva, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja javne rasprave dostave putem elektronske pošte zlatkopetrovic@mpravde.gov.rs. ili poštom na adresu Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom "Javna rasprava – Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnostiˮ.

Tekst Nacrta zakona pripremila je Radna grupa Ministarstva pravde, u kojoj su učestvovali predstavnici relevantnih državnih organa, kao i stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, odnosno predstavnici stručne javnosti. U radu Radne grupe učestvovao je i ekspert Saveta Evrope Grejem Saton.

Prilikom izrade teksta Nacrta zakona korišćeni su tekstovi novih relevantnih propisa Evropske unije (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka, kao i prateće Direktive o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija i slobodnom kretanju takvih podataka), analize teksta važećeg zakona, inicijative i preporuke za izmenu njegovih odredaba, kao i rešenja koja je izneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u svom Modelu zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 01.12.2017.
Naslov: Redakcija