Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM PREDUZEĆU NOVINSKA AGENCIJA TANJUG: PROPIS JE PRESTAO DA VAżI 31. OKTOBRA 2015. GODINE


Istekom roka za privatizaciju medija prestao je da važi i Zakono javnom preduzeću novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon), kao i finansiranje iz državnog budžeta, pa je neizvesna sudbina tog državnog medija i 188 zaposlenih, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

To udruženje je podsetilo da pokušaj privatizacije Tanjuga nije uspeo, jer ni u drugom krugu nije bilo zainteresovanih za kupovinu, iako je početna cena bila 380.467 evra, što je polovina od procenjene vrednosti kapitala tog preduzeća.

Na pitanje šta će biti sa Tanjugom, UNS odgovor nije dobio ni od Agencije za privatizaciju, ni od Ministarstva kulture i informisanja, kao ni od direktorke Tanjuga, Branke Đukić.

Kako je rečeno UNS-u u Agenciji za privatizaciju, čeka se na instrukcije od Ministarstva kulture i informisanja o daljoj proceduri za agenciju Tanjug.

- Ne moramo da imamo Zakon da bismo radili - odgovorila je Branka Đukić na pitanje UNS-a šta se sada dešava sa Tanjugom, s obzirom na to da je 31. oktobra 2015. godine istekao rok za privatizaciju medija.

Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015) predviđa da mediji koji nisu prodati, budu privatizovani prenosom kapitala zaposlenima bez naknade ili ugašeni.

Od 73 medija koja su bila u vlasništvu države i lokalnih samouprava prodato je 36.

Agencija za privatizaciju trebalo bi da počne da neprivatizovanim medijima dostavlja odluke o obustavi postupka privatizacije metodom prodaje kapitala i nastavkom postupka privatizacije metodom besplatne podele akcija. Pravo na akcije neće imati oni koji su već dobili besplatne akcije javnih preduzeća pre nekoliko godina. Ukoliko i zaposleni odbiju akcije, ti mediji će biti ugašeni ili će osnivači doneti odluku o promeni delatnosti ili odlasku u stečaj.

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015)

Član 146

Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Službeni list SRJ", broj 11/95) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

Ukoliko za Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Službeni list SRJ", broj 11/95) prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, pravne posledice prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, urediće Vlada svojim aktom.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.11.2015.
Naslov: Redakcija