Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: POKRAJINSKI OMBUDSMAN PREPORUčUJE DA SE NACRT DOPUNI čLANOM KOJIM BI BILO PROPISANO UVOđENJE KOORDINATORA ZA ROMSKA PITANJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U KOJIMA ROMI čINE VIšE OD PET ODSTO STANOVNIšTVA


Institucija Pokrajinskog ombudsmana preporučila je da se Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi dopuni članom kojim bi bilo propisano uvođenje koordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama u kojima Romi čine više od pet odsto stanovništva.

Institucija ombudsmana je u "Analizi položaja koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Autonomnoj pokrajini Vojvodini" preporučila da u lokalnim samoupravama u kojima Romi čine manje od pet odsto od ukupnog broja stanovnika, uspostavljanje koordinatora za romska pitanja predstavlja mogućnost, a ne obavezu.

Uloga koordinatora za romska pitanja je da pruža stručnu i tehničku pomoć u unapređenju položaja romske nacionalne manjine.

Ta institucija postoji i danas u pojedinim lokalnim samoupravama, ali uloga i položaj koordinatora nisu uređeni zakonima niti podzakonskim aktima Srbije.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana je u analizi navela da je, u odnosu na Rome, uz brojne predrasude i stereotipe u javnosti, prisutna i neposredna i posredna, sistemska, kolektivna i individualna diskriminacija.

- Ona se u radu pojedinih organa jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja vrši kako činjenjem, tako i nečinjenjem - navodi se u analizi.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.11.2015
Naslov: Redakcija