Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Stručne posete novoregistrovanim preduzetnicima da bi ih upoznali sa njihovim pravima i obavezama


Svi oni koji su otvorili nove firme dobijaju značajnu pomoć države. Naime, između ostalog, predstavnici Poreske uprave organizuju stručne posete novoregistrovanim preduzetnicima da bi ih upoznali sa njihovim pravima i obavezama.

Organizacija posete novoregistrovanim obveznicima vrlo je jednostavna. Zaposleni u Sektoru za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, kontaktiraju novoregistrovane preduzetnike telefonom, objasne im koji je cilj posete, te napomenu da se poseta sprovodi po principu dobrovoljnosti.

Ivana Mihajlović, poreski savetnik kaže da se obveznicima na terenu, pružaju se osnovne informacije o obavezama koje proističu iz obavljanja delatnosti za koju je preduzetnik registrovan, ali i o njihovim pravima i mogućnostima za sprovođenje olakšica koje su zakonski propisane, kao na primer korišćenje olakšica za novozaposlene radnike.

U cilju povratnih informacija o kvalitetu obavljene posete, odnosno o zadovoljstvu obveznika pruženim informacijama, vrši se i evaluacija koja je Poreskoj upravi od koristi za dalji razvoj funkcije usluga.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 01.10.2019.
Naslov: Redakcija