Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: ODLUKA JE U PRIMENI OD 1. OKTOBRA 2016. GODINE. ODLUKOM SE OMOGUćAVA POVLAšćENI UVOZ žIVIH SVINJA ZA DALJI TOV DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. septembra 2016. godine donela Odluku o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016).

Ovom izmenom Odluke produžena je važnost Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015 i 60/2016) za još tri meseca, tačnije do 31. decembra 2016. godine. Time je produžena mogućnost uvoza živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife uz povlašćenu stopu carine u visini od 5%, umesto 19,5% koliko iznosi stopa carine propisana Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015 i 50/2016).

Mera kojom se omogućava povlašćeni uvoz živih svinja za dalji tov preduzeta je iz razloga nedovoljne količine i kvaliteta istih na domaćem tržištu. Na ovaj način će se i dalje odobravati povoljniji uvoz prasadi za dalji tov iz Evropske unije, a sve u cilju povećanja proizvodnje svinjskog mesa i smanjenja uvoza svežeg i smrznutog svinjskog mesa iz Evropske unije u Republiku Srbiju.

Zbog kontinuiteta primene ove mere Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. oktobra 2016. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 03.10.2016.