Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: Rasprava traje do 20. septembra 2023. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: Nacrt zakona), kojim se pored ostalog regulišu prava i obaveze vazduhoplovnih subjekata u obligacionim i svojinsko-pravnim odnosima u vazdušnom saobraćaju, kao bi se potraživanja, prva i obaveze vazduhoplovnih subjekata ostvarila. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koji je sastavni deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 20. septembra 2023. godine.

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koja je obrazovana rešenjem ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, privredni subjekti, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na adresu Nemanjina 22-26, Beograd ili elektronskim putem na imejl adresu: vazdusni.saobracaj@mgsi.gov.rs

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u formi okruglog stola i to po sledećem rasporedu:

-           Niš, (Regionalna privredna komora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Dobrička 2, 18000 Niš), 12. septembra 2023. godine od 14:00 do 16:00 časova;

-           Beograd (Privredna komora Srbije, Resavska 3-5, Beograd), 13. septembra 2023. godine od 14:00 do 16:00 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 31.08.2023.
Naslov: Redakcija