Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS DALA SAGLASNOST NA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKIH AKATA ZAVISNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U OKVIRU "ELEKTROPRIVREDE SRBIJE": IZMENE OSNIVAčKIH AKATA PRIVREDNIH DRUšTAVA PRVI KORAK U KORPORATIVIZACIJI EPS-A


Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" saopštilo je da je Vlada Srbije na sednici dala saglasnost na odluke o izmenama i dopunama osnivačkih akata zavisnih privrednih društava u okviru "Elektroprivrede Srbije".

U saopštenju se navodi da su izmene osnivačkih akata privrednih društava prvi korak u korporativizaciji EPS-a, koja će omogućiti smanjenje troškova, efikasno i transparentno poslovanje.

Uvođenjem jedinstvenog upravljanja i ujednačavanjem poslovnih procesa i procedura na nivou sistema EPS-a godišnje bi trebalo da se uštedi 36 miliona evra.

Takođe, nastankom EPS grupe mnoge neraconalanosti biće otklonjene i biće omogućeno drastično smanjenje broja direktora kojih sada ima više od 600.

Po dosadašnjem načinu organizovanja, koji je bio neefikasan i neracionalan, JP EPS nije imao ovlašćenja da organizuje rad unutar zavisnih privrednih društava i svako zavisno preduzeće je bilo organizovano prema svom osnivačkom aktu, koji nije prepoznavao EPS kao celinu, već kao skup nezavisnih privrednih subjekata.

Naredni korak je da EPS Vladi Srbije dostavi Plan korporativizacije sa programom aktivnosti i rokovima za reorganizaciju EPS-a i promenu pravne forme u akcionarsko društvo.

Na taj način će EPS stati uz rame svim modernim efikasno organizovanim i profitabilnim energetskim kompanijama u regionu i Evropi, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.8.2014.