Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONVENCIJA SAVETA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA


Konvencija Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu. Konvencija je sveobuhvatni instrument na evropskom nivou koji prepoznaje nasilje prema ženama, koji je do sada ratifikovalo 13 država, a potpisale 23 države, istaknuto je u saopštenju tog centra iz kog upozoravaju i da je u narednom periodu potrebno obezbediti njenu punu primenu da bi se efektno delovalo u pravcu suzbijanja nasilja prema ženama.

Autonomni ženski centar je upozorio Vladu Srbije i nadležna ministarstva da još uvek nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti povodom obaveza koje su preuzete potvrđivanjem ove Konvencije.

Kako je istaknuto, četiri važne teme Konvencije uključuju prevenciju, zaštitu i podršku žrtvama, gonjenje i kažnjavanje, kao i integrisane politike i praćenje.

U saopštenju je navedeno i da je u cilju podrške ratifikaciji i primeni Konvencije, prošle godine pokrenuta i kampanja Potpisujem.org, kao deo regionalnog projekta ''Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja'', koji vodi Autonomni ženski centar.

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima. 

Izvor: