Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Do 1. jula 2019. godine poreznici neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ukoliko oni ne utiču na iznos poreske obaveze


Nijedan novi propis nije kod nas skoro izazvao toliko polemike u poslednje vreme kao novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018 - dalje: Pravilnik).

Primena je odlagana nekoliko puta, ali popusta više nema Ministarstvo finansija je ostalo čvrsto. Primena je počela od 1. jula 2018. godine. Najviše su se protiv ove novine bunili predstavnici računovodstvenih agencija odnosno njihova udruženja. Novi Pravilnik znatno je komplikovaniji za primenu pa zato neki stručnjaci smatraju da će privrednici izbegavati da uđu u sistem ovog poreza, a s druge strane, nadležni odgovaraju da će Pravilnik doneti ređe kontrole naplate te da će se deo PDV koji se nakon naplate vraća obveznicima brže stizati do njih. Zakonski rok koji je država sama sebi odredila je 45 dana, ali se na to da novac legne na račun čeka i po nekoliko meseci. Prve efekte novog obračuna klijenti računovodstvenih agencija će vrlo brzo osetiti, pošto je novi Pravilnik komplikovaniji pa samim tim zahteva i više posla, svi su izgledi da će ove usluge u dogledno vreme poskupeti. Moguće da ovo neće biti jedina negativna posledica. U računovodstvenim agencijama smatraju da će to doneti i manje prihode po osnovu ovog poreza. Srbija je 2017. godine naplatila preko 300 milijardi dinara od PDV-a, što je bio rekord. U prva četiri meseca u državnu kasu se po tom osnovu slilo 155,1 milijarda dinara. U 2018. to je za 200 miliona dinara više nego lane. Hoće li se tako i nastaviti treba sačekati pa videti u praksi.

"Radi se o izuzetno obimnom obrascu, koji sadrži preko sto stavki. Sve one moraju se popuniti kod obračuna PDV-a", kaže računovođa Aleksandar Vasić koji je ovu struku predstavljao za Privrednu komoru Srbije u radnoj grupi koja je radila na Pravilniku. "Prva naša primedba bila je da je Pravilnik napisan pre konsultacije sa nama. U toku rada grupe smo se izborili da se dve odredbe primene tek za godinu dana. To značio da poreznici neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ukoliko oni ne utiču na iznos poreske obaveze. Druga izmena je vezana za nabavku dobara i usluga. Ti troškovi će se evidentirati samo na osnovu računa ili drugog dokumenta, a ne na osnovu pretpostavljenih iznosa kada račun nije dat. Oba popusta će važiti godinu dana, odnosno do 1. jula 2019. godine"

"Tačno je da su nadležni poreznici obećali ređe kontrole i brži povraćaj PDV-a. Mi smo pak zahtevali da se poštuje zakonski rok od 45 dana Iskreno, obračun PDV-a koji je važio do 1. jula bio je sa prilično malo podataka i prilično netransparentan i bilo je za očekivati da dođe do izmena. Međutim, niko nije očekivao ovako komplikovan Pravilnik! Posebno je to nezgodno za obveznike PDV-a sa manjih prihodima. Pravilnik je trebalo primeniti na velike obveznike, a ne na sve. Bilo bi dobro, ako se pokaže da je ovo komplikovano i da nema efekte koji su se očekivali, da se promeni za godinu dana.(Sam Pravilnik neće doprineti da se "fantomska" preduzeća koja uspevaju da vrate PDV koji nisu platila pobede ili lakše uhvate.)

Srbija sada ima jedan od najkomplikovanijih pravilnika o naplati PDV. Recimo, u Irskoj on ima devet stavki, Nemačkoj 46, Mađarskoj 90 a samo smo mi prešli stoku. Što se tiče direktive Evropske unije o porezima, ona zemljama koje su članice ostavlja slobodu da PDV evidentiraju i plaćaju kako smatraju shodno. Tako da "izvlačenja" na harmonizaciju sa EU nema. Procenjuje se da će novo evidentiranje naplate PDV-a privredu u Srbiji godišnje koštati nekoliko desetina miliona evra više nego do sada.

Naplatom PDV-a bavili su se nedavno i poreski savetnici koji predlažu da se rok za predaju poreskih prijava kod PDB-a produži sa 15 na 30 dana. Isto tako predloženo je i da se zakonski rok za vraćanje dela ovog poreza sa 45 skrati na 30 dana. Poreski savetnici predlažu da se vrate olakšice za porez na dobit preduzeća po osnovu investicija. Za to postoji prostor jer Srbija ima u budžetu suficit.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Dušanka Vujošević, 01.07.2018.
Naslov: Redakcija