Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O STRANCIMA: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona


Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Mišljenje na tekst Nacrta zakona o strancima. Zaštitnik građana je na Nacrt zakona dao mišljenje i sa stanovišta obavljanja poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Zaštitnik građana je razmotrio tekst Nacrta zakona i stava je da predloženi tekst Nacrta zakona u pojedinim odredbama predstavlja poboljšanje u odnosu na važeći Zakon o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008), što se između ostalog, ogleda u definisanju pojmova i uvođenju prava maloletnika bez pratnje, prava na spajanje porodice, prava učenika, studenata i istraživača, posebno ugroženih lica i sl..

Istovremeno, radi unapređenja rešenja sadržanih u Nacrtu zakona, Zaštitnik građana ukazuje i na potrebu da se određene odredbe dodatno razmotre i preciziraju kao i preispita celishodnost pojedinih predloženih rešenja vodeći pri tome računa o ljudskim pravima stranaca.

Odredbe Nacrta zakona koje uređuju odlučivanje nadležnog organa u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku od posebnog su značaja za zaštitu ljudskih prava te na njih Zaštitnik skreće pažnju.

Potrebno je precizirati i usaglasiti odredbe koje uređuju prvostepeni i drugostepeni upravni postupak, kao i postupak sudske kontrole konačnih upravnih akata, navodi se između ostalog u Mišljenju Ombudsmana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 30.06.2017.
Naslov: Redakcija