Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEOPHODNO ZAKONSKO UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA


Srbija je opredeljena da unapredi sistem zaštite žrtava i svedoka u krivičnim delima, izjavila je ministarka pravde, Nela Kuburović, na konferenciji "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji".

Kuburovićeva je istakla da projekat "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji" sa 1,5 miliona evra finansira Evropska unija, i dodala da uspostavljanje sistema podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela predviđa Akcioni plan za Poglavlje 23.

Ona je naglasila da će upravo kroz pomenuti projekat početi izrada nacionalne strategije za podršku žrtvama, oštećenima i svedocima, koja će se osloniti na iskustva i dobru praksu zemalja članica EU.

Srbija je, kako je navela, do sada sprovela brojne aktivnosti u toj oblasti, a Ministarstvo pravde je obrazovalo radnu grupu koja će uz podršku Misije OEBS-a raditi na izradi strategije, u kojoj će biti predstavnici pravosudnih organa, MUP-a, Ministarstva rada, kao i civilnog sektora.

Zakonima je poboljšana koordinacija državnih organa u zaštiti žrtava nasilja u porodici, a jednogodišnja primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) dala je dobar rezultat, naglasila je Kuburovićeva.

Ona je navela da je od juna prošle godine razmotreno više od 40.000 slučajeva porodičnog nasilja, sudovi su izrekli više od 14.000 hitnih mera, a izrađeno je i više od 10.000 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama.

Takođe je podsetila na kampanju "Isključi nasilje", čiji je cilj da se žrtve osnaže da nasilje prijave, pri čemu su otvorene službe za informisanje žrtava i svedoka u svim višim javnim tužilaštvima.

Za žrtve krivičnih dela važna je i besplatna pomoć, naglasila je ona, uputivši poziv predstavnicima advokature i nevladinim organizacijama da konačno postignu konsenzus kako bi Vlada usvojila Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Kuburovićeva je istakla da se pružanje podrške žrtvama ostvaruje i smanjivanjem njihove ponovne viktimizacije, ali i u postupcima za naknadu štete.

Kada je reč o ranjivim grupama, ona je ukazala na to da je skoro svoj deci žrtvama seksualnih krivičnih dela i nasilja u porodici pružena podrška i da im je omogućena finansijska pomoć.

Kuburovićeva je naglasila da će realizacija projekta omogućiti uspostavljanje održivog sistema službi podrške i zaštite žrtava, koji će približiti Srbiju evropskim standardima.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je da Srbiji predstoji značajno usaglašavanje zakonodavstva za zaštitu žrtve i prava na kompenzaciju.

- Dosadašnja praksa krivičnih sudova, koji su žrtve upućivali na parnični postupak za naknadu štete, pokazala se kao neodgovarajuća, jer su obično žrtve ostajale bez ikakve naknade, parnice su trajale godinama, a tokom postupka neretko je bila ugrožena i njihova bezbednost - rekao je Milojević.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je uspostavljanje tog sistema važno za evropski put Srbije, vladavinu prava i svakodnevni život običnih ljudi, i dodao da podaci govore da svake godine 15 odsto stanovnika EU, odnosno 75 miliona ljudi, postaju žrtve kriminaliteta.

Fabrici je podsetio na to da je Evropska unija 2012. godine uredbom ustanovila minimum standarda podrške žrtvama zločina, te da se u januaru 2019. godine očekuje da predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker objavi izveštaj o njenoj šestogodišnjoj primeni.

Izvor: Vebsajt Vlade i Novosti, 01.06.2018.
Naslov: Redakcija