Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O TURIZMU I O UGOSTITELJSTVU: Rasprava će trajati do 20. juna 2018. godine


U skladu sa Zaključkom broj 011-5044/2018 i Zaključkom broj 011-5045/2018 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 30. maja 2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu i Nacrtu zakona o ugostiteljstvu koja će trajati u periodu do 20. juna 2018. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave Nacrta zakona o turizmu biće održan u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u petak 8. juna 2018. godine, od 11:00 do 13:30 sati, Resavska ulica br. 15, sala 1.

Okrugli sto u okviru javne rasprave Nacrta zakona o ugostiteljstvu biće održan u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u utorak 19. juna 2018. godine, od 11:00 do 13:30 sati, Resavska ulica br. 15, sala 1.

U periodu trajanja javne rasprave biće održana sednica Nacionalnog saveta za razvoj turizma koji će razmatrati i izjasniti se o predlogu zakonskih rešenja.

Imajući u vidu regulativu Evropske unije, regulativu razvijenih turističkih zemalja, stepen dostignutog razvoja turizma u Republici Srbiji, kao i zahteve privrede, stvorili su se uslovi da se ove dve privredne oblasti sistemski regulišu sa dva zakona – Zakonom o turizmu i Zakonom o ugostiteljstvu.

Predlozi pomenutih zakona nastali su kao rezultat analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema sa kojim se suočavaju akteri turističke i ugostiteljske privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privrednu delatnost koja je neposredno povezana sa turizmom.

Predlog zakona o turizmu treba da unapredi uslove poslovanja privrednih subjekata i zaštite prava potrošača u turizmu. Smanjenje sive ekonomije jedan je od prioritetnih zadataka pomenutog Predloga rešenja zakona. Takođe, u cilju daljeg razvoja turizma u Republici Srbiji ukazala se potreba za unapređenjem koordinacije rada turističkih organizacija na svim nivoima (centralni, regionalni, lokalni) radi efikasnije promocije, ali i ostvarivanja što boljih sinergetskih efekata uzimajući u obzir ograničena budžetska sredstva.

Kao prioritetan zadatak u Predlogu zakona o ugostiteljstvu definisana je potreba smanjenja sive ekonomije u ugostiteljstvu. Pomenutim predlogom uvodi se centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma kao jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluga smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti. Uređuje se i prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti i obezbeđenje podataka, na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Takođe, predloženim zakonom se propisuje da će se svako izdavanje smeštaja na period kraći od 30 dana smatrati pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja.

Uvode se znatne olakšice fizičkim licima, pružaocima usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva. Naime, ukida se dosadašnja obaveza pružanja usluga preko posrednika, zatim paušalno plaćanje boravišne takse i druge olakšice.

Nadalje, izvršeno je usaglašavanje dva predložena zakona sa važećim regulativama Evropske unije, Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), kao i sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016 – 2025. godine ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 01.06.2018.
Naslov: Redakcija