Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: IZVEšTAJ O IMOVINI I PRIHODIMA FUNKCIONER DOSTAVLJA LIčNO, PODNOšENJEM AGENCIJI U ELEKTRONSKOJ I šTAMPANOJ FORMI NA PROPISANOM OBRASCU


Svi ministri Vlade Srbije dostavili su Agenciji za borbu protiv korupcije izveštaje o imovini i prihodima, potvrđeno je u izjavi Tanjuga  Agenciji.

Pravilnikom Agencije za borbu protiv korupcije o registru funkcionera i registru imovine propisano je da Izveštaj funkcioner dostavlja lično, podnošenjem Agenciji u elektronskoj i štampanoj formi na propisanom obrascu.

Po dobijanju programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija Izveštaja, funkcioner odmah, a najkasnije u roku od osam dana, dostavlja Agenciji Izveštaj u štampanoj formi, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

"Svi funkcioneri imaju obavezu da u roku od 30 dana nakon izbora, postavljenja, odnosno imenovanja uzmu generisani bar kod i dostave Izveštaj o imovini i prihodima u elektronskom obliku Agenciji. Oni, zatim, imaju naknadnih osam dana da izveštaj sa bar kodom dostave i u pisanoj formi'', rekao je ranije Tanjugu zamenik direktora Agencije Vladan Joksimović.

 

Protiv funkcionera koji ne poštuju predviđene rokove za predaju izveštaja o svom imovinskom stanju, Agencija pokreće postupak po Zakonu o Agenciji, a nakon sprovedenog postupka podnosi i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, objasnio je Joksimović.

On je podsetio da je u ovoj godini Agencija pokrenula oko 200 postupaka, te da je u više od 50 slučajeva podnela zahteve za pokretanje prekreršajnog postupka.

Kada je reč o eventualnoj krivičnoj odgovornosti funkcionera, ona postoji ukoliko funkcioner uopšte ne podnese Izveštaj ili daje lažne podatke, u nameri da prikrije svoju imovinu i prihode.

''S tim u vezi, tokom ove godine Agencija je već podnela 10 krivičnih prijava protiv funkcionera za koje sumnja da nisu prijavili ili su prijavili lažne podatke o imovini i prihodima i 16 izveštaja zbog postojanja sumnje da su izvršena druga krivična dela predviđena pre svega krivičnim zakonom kao što je zloupotreba službenog položaja, utaja poreza i pranje novca'', rekao je Joksimović.

Izvor: Tanjug