Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: OTVORENE PONUDE ZA DODELU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH OD ODLAGANJA KRIVIčNOG GONJENJA. NA KONKURSU UčESTVUJE 1.200 HUMANITARNIH I DRUGIH INSTITUCIJA


Oko 1.200 zdravstvenih, prosvetnih, kulturnih, humanitarnih, socijalnih i drugih institucija od javnog interesa konkurisalo je za 351,509 miliona dinara prikupljenih na ime odlaganja krivičnog gonjenja (načelo oportuniteta). Komisija za sprovođenje konkursa otvorila je pristigle projekte i izdvojila one koji su stigli do isteka zakonskog roka i koji ispunjavaju propisanu proceduru.

U narednim danima Ministarstvo pravde će razmotriti ponude i odlučiti ko će dobiti novac. Oni koji dobiju novac biće odgovorni za njegovo namensko trošenje, zaključivaće pismeni ugovor i podnosiće Komisiji finansijski i izveštaj o realizaciji. Novac će biti dodeljivan na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije, a Komisija će moći da traži od korisnika i vanredne izveštaje. Ukoliko korisnik ne realizuje projekat, dužan je da vrati novac.

Ovaj konkurs bio je jedna od mera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013). Tome je prethodilo usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), a cilj je da se onemogući bilo kakva vrsta korupcije, malverzacija ili neadekvatnog davanja novca prikupljenog u dobrotvorne svrhe.

U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) odlaganje krivičnog gonjenja (načelo oportuniteta) je pravo tužioca da odloži gonjenje za krivična dela za koja je predviđena kazna do pet godina zatvora, ako osumnjičeni prihvati da uplati na račun za uplatu javnih prihoda određenu sumu u humanitarne ili druge javne svrhe, ako obavi društveno korisni ili humanitarni rad, podvrgne se lečenju bolesti zavisnosti, isplati dospela izdržavanja itd.

Novac uplaćen po nalogu tužioca sada se sliva na jedno mesto - na podračun za te namene u Trezoru. Ranije je tužilaštvo imalo prevelika diskreciona ovlašćenja da raspolaže parama prikupljenim od oportuniteta, pa je tužilac sam birao humanitarnu organizaciju i davao broj računa na koji će okrivljeni uplatiti novac. Za veliki broj isplata nema nikakvih rešenja, ni dokaza da je novac namenski potrošen.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 29.04.2016.