Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANE 30. APRILA 2015. GODINE: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O SPOMEN-OBELEżJIMA I PREDLOZI ZAKONA O POTVRđIVANJU MEđUNARODNIH KONVENCIJA O ZAJEDNIčKOM TRANZITNOM POSTUPKU, POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM I NADLEżNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRšENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAšTITU DECE €�


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 30.4.2015. godine Predlog zakona o spomen-obeležjima čijom će primenom, kako se očekuje, biti obezbeđeno efikasnije delovanje državne uprave u postupku zaštite, restauracije i izgradnje novih spomen-obeležja.

Vlada je usvojila i:

- Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i

- Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.

Obe konvencije unapređuju međunarodni tranzitni postupak i obavezuju na primenu novih informacionih tehnologija na carinskim teritorijama država članica Evropske unije, EFTE i Turske.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.4.2015.