Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U PRVOM TROMESEČJU 2015. GODINE


Prema preliminarnoj oceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji pad bruto domaćeg proizvoda je u prvom tromesečju 2015. iznosio 1,9%.

Industrijska proizvodnja je u martu, prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, porasla za 2,0%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila niža za 0,2%. Posmatrano prema strukturi, sektori rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom zabeležili su međugodišnji pad od 16,3% i 10,8%, respektivno, a sektor prerađivačke industrije međugodišnji rast od 5,4%. 

Prema desezoniranim podacima, prerađivačka industrija je u martu porasla za 2,5%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji dala je proizvodnja derivata nafte, a najveći negativan doprinos proizvodnja motornih vozila.

Međugodišnje posmatrano, promet robe u trgovini na malo je u martu bio realno niži za 5,1%.

U martu je robni izvoz bio za 5,6% viši u odnosu na isti mesec prethodne godine, a robni uvoz za 13,1%. Desezonirano posmatrano, u martu je izvoz porastao za 2,2%, dok je uvoz opao za 1,1%. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 30.4.2015.