Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI TUŽIOCI ĆE OD LETA MOĆI DA FORMIRAJU SPECIJALNE TIMOVE ZA RAZOTKRIVANJE SLOŽENIH KRIVIČNIH DELA FINANSIJSKOG KRIMINALA


"Javni tužioci već od ovog leta moći će da formiraju specijalne timove za razotkrivanje složenih krivičnih dela finansijskog kriminala i da u saradnji sa finansijskim stručnjacima prate sumnjive tokove novca", najavio je ministar pravde Nikola Selaković.

"Strategija će pružiti tužiocu mogućnost da u tim slučajevima formira udarne grupe ili timove takozvane 'task fors' (task force) koje će činiti, ne samo  pripadnici tužilaštva i policije, već i niza drugih organa u zavisnosti od inkriminisanog ponašanja, odnosno vrste krivičnog dela u konkretnom slučaju", rekao je Selaković u intervjuu Tanjugu govoreći o Strategiji finansijskih istraga čije se usvajanje očekuje za desetak dana.

Prema njegovim rečima, Strategija finansijskih istraga, koja se donosi na dve godine uz Akcioni pan za njeno sprovođenje, planirano je da bude usvojena na Vladi u prvoj polovini maja.

Ministar je ukazao da je značaj ove Strategije što ona predviđa mnogo bolju organizaciju pravosudnih organa - javnih tužilaštava i sudova, kao i policije kada je u pitanju procesuranje krivičnih dela iz oblasti finansijskog kriminala, koruptivnih krivičnih dela, krivičnih dela protiv privrede i takozvanih krivičnih dela "belog okovratnika".

Konkretne mere koje predviđa su pre svega drugačiji način rada koji će biti regulisan novim Zakonom o organizaciji državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala.

Taj zakon će predvideti da se u sedištima apelacionih sudova - Beograd, Novi Sad , Niš i Kragujevac, u okviru viših tužilaštava i viših sudova formiraju posebna odeljenja koja će biti nadležna isključivo za gonjenje i procesuiranje finansijskog kriminala, naveo je ministar pravde.

"To nije samo puko formiranje novih odeljenja. Javni tužioci će biti u prilici da uspostave bolji sistem komunikacije sa drugim državnim organima i organizacijama koji mogu biti od značaja za procesuiranje krivičnih dela finansijskog kriminala", naglasio je Selaković.

To, kako je ukazao, znači sistemski uređenu saradnju sa policijom, Upravom za sprečavanje pranja novca, Narodnom bankom Srbije, Poreskom upravom, Upravom carina, Agencijom za borbu protiv korupcije, fondom PIO i sa svim drugim činiocima koji mogu doći u dodir sa podacima koji su od značaja za procesuiranje počinilaca krivičnih dela.

  • Osvrćući se na finansijske forenzičare, Selaković je naveo da su upravo ti stručnjaci deo koji je nedostajao našem antikorupcijskom sistemu, jer nismo imali uređeno pitanje rada stručnjaka u okviru pravosudnih oragana koji bi svojim znanjima i veštinama poboljšali optužnice tužilaštva.

Strategija predviđa da se u posebnim odeljenjima tužilaštava stalno zaposle finansijski forenzičari koji će se isključivo baviti istragama finansijskog kriminala, naglasio je Selaković.

Ministar je istakao da bi taj korak trebalo da doprinese kvalitetnojoj istazi i optužnom aktu ali i kvalitetnijem suđenju - kada dođe predmet pred sud, da sudija dobije jasnu situaciju kako ne bi imali više maratonske sudske procese.

  • Jedna od dobrih strana donošenja ove Strategije je organizovanije praćenje tokova novca, napomenuo je ministar pravde i podsetio da je niz godina u našoj javnosti bilo prisutno izvlačenje kapitala preko of-šor kompanija van granica Republike Srbije. 
Izvor: