Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Godišnji finansijski izveštaji političkih subjekata za 2017. godinu podnose se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine


Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Rok za podnošenje GFI za 2017. godinu je do 15. aprila 2018. godine.

Imajući u vidu da je poslednji dan roka nedelja, GFI se podnosi do ponedeljka 16. aprila 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 02.04.2018.
Naslov: Redakcija