Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: INVALIDNOST POSTOJI KAD KOD OSIGURANIKA NASTANE POTPUNI GUBITAK RADNE SPOSOBNOSTI, ODNOSNO KAD KOD PROFESIONALNOG VOJNOG LICA NASTANE POTPUNI GUBITAK SPOSOBNOSTI ZA PROFESIONALNU VOJNU SLUżBU, ZBOG PROMENA U ZDRAVSTVENOM STANJU PROUZROKOVANIH POVREDOM NA RADU, PROFESIONALNOM BOLEšćU, POVREDOM VAN RADA ILI BOLEšćU, KOJE SE NE MOGU OTKLONITI LEčENJEM ILI MEDICINSKOM REHABILITACIJOM


Prema Zakonuo penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) pravo na invalidsku penziju ima onaj kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti i to ukoliko je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, navode iz PIO fonda.

Radnu sposobnost pre dobijanja invalidske penzije veštače u Fondu prema zdravstvenom stanju, a nalaze, ocene i mišljenja donose na osnovu pregleda, odnosno na osnovu neposrednog uvida u zdravstveno stanje osiguranika i relevantne medicinske dokumentacije.

Upitani da li jednom dobijena invalidska penzija ostaje trajna, ili može i da se oduzme, u Fondu odgovaraju, da kada se u postupku veštačenja utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti, određuje se rok za obavljanje obaveznog kontrolnog pregleda.

Ovaj pregled se obavlja najkasnije u roku od tri godine od dana utvrđivanja invalidnosti. Uveden je kao preventivna mera za sprečavanje eventualnih zloupotreba. Korisnicima invalidske penzije kod kojih na kontrolnom pregledu ne bude potvrđeno ranije utvrđeno stanje invalidnosti ukida se pravo na invalidsku penziju, a onima koji se ne odazovu na ovaj pregled isplata se obustavlja– objašnjava Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu.

Pravilo je da kontrolni pregled ne veštači isti lekar veštak, koji je utvrdio potpuni gubitak radne sposobnosti.

Ovi penzioneri ne mogu zasnovati radni odnos, odnosno ne mogu ulaziti u obavezno osiguranje. Onom ko se zaposli, ili počne da obavlja samostalnu delatnost, ne obustavlja se automatski isplata invalidske penzije, već se on izvodi na ponovnu ocenu radne sposobnosti – kaže Timotijevićeva.

Pravo na invalidsku penziju prestaće i obustaviće se isplata i ako se utvrdi da invalidnost više ne postoji. Ukoliko se utvrdi da invalidnost i dalje postoji, neće prestati pravo na invalidsku penziju i ona će se i dalje isplaćivati, a korisnik može nastaviti da radi.

Korisnik invalidske penzije ostvarene po osnovu potpunog gubitka sposobnosti za profesionalnu vojnu službu (vojni invalidski penzioner), može ponovo da se zaposli, odnosno može ponovo biti u osiguranju bez ikakvih ograničenja.

To znači da mu se zbog ponovnog zaposlenja ne može obustaviti isplata invalidske penzije, niti može zbog zaposlenja, biti pozvan na ponovni pregled pred organima veštačenja radi utvrđivanja promena u stanju invalidnosti, kažu u PIO fondu.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović- Stojanović, 01.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija