Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: ZAKON DAJE POZITIVNE REZULTATE, JER SU SPORNE SITUACIJE REđE, BROJ PRIGOVORA MANJI, A TRGOVCI U VEćOJ MERI POšTUJU PRAVA POTROšAčA


Posle godinu i po dana od početka primene Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon), uočljivo je da su potrošači bolje informisani, da bolje poznaju svoja prava i da ih lakše sprovode u praksi. Sporne situacije su ređe, broj prigovora manji, a trgovci u većoj meri poštuju njihova prava. Dobre i loše kompanije razlikuje odgovornost i partnerski odnos sa potrošačima.

Zadovoljstvo potrošača utiče na lojalnost kompaniji, a firmama obezbeđuje stabilno poslovanje i bolju zaradu. Zato mnogi prate stepen zadovoljstva klijenata i brzo reaguju ako do problema dođe.

"Automatski u vrlo kratkom roku metodom sledljivosti možemo da utvrdimo šta se moglo potencijalno desiti ili ne u našem proizvodnom procesu, kako bi na svaku takvu vrstu reagovanja potrošača mogli da odreagujemo kako u direktnom kontaktu, tako i kroz uvid u svaki proizvod i potencijalni problem", objašnjavaju u jednoj od velikih prehrambenih kompanija.

Udruženja potrošača su filter između trgovaca i potrošača, ali promene su neznatne, kažu njihovi predstavnici.

"Nemamo dovoljno ugleda kao što imaju udruženja potrošača na zapadu. Mislim da država ne vodi dovoljno računa u vezi sa udruženjima potrošača. Mislim da nas ni nauka ne prati. Edukacije su nešto što moraju da rade ne samo udruženja potrošača, već moraju da se edukuju i trgovci", rekla je predsednica Centra za zaštitu potrošača, Vera Vida.

2015. godine bilo je 14.500 prigovora potrošača – 2.000 manje nego 2014. godine.

"Vrlo je važno da trgovci poštuju Zakon jer zbog toga neće biti šteta za njih. Naprotiv, poštovanje prava potrošča dovešće do njihovog boljeg poslovnog rezultata, do nižih cena i svakako do bolje situacije na tržištu", ističe državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Vesna Kovač.

Kupci sada, na primer, hranu kupuju češće, ali manje i štedljivije. Kompanije su svesne da se potrošači teško stiču, a lako gube, pa sve više ulažu u kvalitet. Strogo kontrolišu materijale i proizvodne procese, a servisnu uslugu smatraju investicijom.

Izvor: Vebsajt RTS, Goran Đoković, 02.04.2016.
Naslov: Redakcija