Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE: Kurs evra u menjačnicama može biti 1,25 odsto veći ili manji od zvaničnog srednjeg kursa


Od početka godine u menjačnicama nema drastičnih razlika u kursu evra, jer je Narodna banka Srbije (NBS) od 1. januara 2019. godine propisala da evropska valuta može da se kupuje i prodaje u rasponu od plus, minus 1,25 odsto u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan. Centralna banka nije se zadovoljila samo pukim kontrolisanjem da li to menjači poštuju, već je napravila i softver koji oni moraju da primenjuju.

Naime, NBS je promenila softver, koji ovlašćeni menjači koriste na oko 2.700 menjačkih mesta, i praktično je aplikacijom onemogućeno da ovlašćeni menjači na oko 75 odsto menjačkih mesta kurs za evro formiraju u većem rasponu od plus, minus 1,25 odsto u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan. Takođe, onemogućeno je da se primeni i provizija veća od jedan odsto pri otkupu ispravnih novčanica u opticaju. Dodatno, ovlašćeni menjači, koji koriste softver poslovnih banaka, moraju da primenjuju ograničenje u rasponu kursa za evro i ograničenje koje se odnosi na proviziju pri otkupu.

Izmenjenim Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 - odluka US i 44/2018), kojim se regulišu uslovi i način obavljanja menjačkih poslova i uslovi i način rada deviznog tržišta, a koji su u primeni od 1. januara 2019. godine, u kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatera, kupovni, odnosno prodajni kurs po jedinici strane valute evra ne može da bude niži, odnosno viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan više od plus, minus 1,25 odsto pri čemu, ovlašćeni menjač i javni poštanski operater mogu da naplate i proviziju u iznosu od najviše jedan odsto pri otkupu efektive, ispravnih novčanica u opticaju, koja je takođe izmenama propisa od 1. januara smanjena sa tri odsto na jedan odsto – kažu u centralnoj banci.

Pojašnjavaju da su, kao regulatorni i kontrolni organ na deviznom tržištu, intervenisali radi zaštite interesa građana kako bi ograničili da pojedini ovlašćeni menjači koriste svoj položaj na određenoj lokaciji i da usled nedostatka odgovarajuće tržišne konkurencije formiraju kurs dinara prema evru, koji u značajnoj meri odstupa od kurseva koje toga dana primenjuje većina ostalih ovlašćenih menjača na menjačkim mestima gde postoji takva konkurencija.

Od početka godine NBS posebno kontroliše da li propise o kursu primenjuju ovlašćeni menjači na aerodromu, benzinskim pumpama i tržnim centrima.

U sprovedenim kontrolama nisu uočena odstupanja kursa dinara prema evru u odnosu na propisane raspone, kao ni odstupanja od maksimalno dozvoljene propisane provizije pri otkupu efektive, ispravnih novčanica u opticaju. NBS će nastaviti sa kontrolom obavljanja menjačkih poslova kod ovlašćenih menjača sa posebnim naglaskom na kontrolu kursnih lista ovlašćenih menjača i lista provizija pri otkupu efektive – kažu u NBS.

A šta je sa kursem koji primenjuju poslovne banke? Zašto one mogu da odstupe od propisanog kursa?

Ovo ograničenje odnosi se na javnog poštanskog operatera i ovlašćene menjače, a ne i na banke zato što se gotovo celina menjačkog poslovanja (kupoprodaje strane gotovine za dinare) vrši preko ovlašćenih menjača i javnog poštanskog operatera. Posebno naglašavamo činjenicu da se ograničenje odnosi na kurs dinara prema evru u menjačkim poslovima, odnosno poslovima kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca – evra, a ne i deviza. Naime, menjački poslovi nisu primarni poslovi kojima se bave banke, budući da se u bankama u najvećem broju slučajeva obavlja kupoprodaja deviza, to jest transakcije kupovine i prodaje strane valute vrše se preko računa koji se vode kod banaka i te transakcije ne predstavljaju menjačke poslove, pa se stoga pomenuto ograničenje ne odnosi na banke i na devizne transakcije koje se obavljaju preko banaka, jer nisu ni istog oblika novčanih transakcija – kažu u NBS.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 27.02.2019.
Naslov: Redakcija