Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: ODRżAN SASTANAK SA PREDSEDNICIMA SVIH SUDOVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - RAZMATRANA PRIMENA ZAKONA O ZAšTITI PRAVA NA SUđENJE U RAZUMNOM ROKU


Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope, organizovao je 2. marta 2016. godine u Beogradu, sastanak predsednika Dragomira Milojevića i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije.

U okviru prvog dela sastanka, analizirani su izveštaji o radu sudova opšte i posebne nadležnosti u 2015. godini. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda i sudova opšte nadležnosti.

Govoreći o starim predmetima, predsednik Milojević je istakao neophodnost hitnog rešavanja starih predmeta i postupanja po zaključcima Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

Predsednici Upravnog suda, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu predstavili su izvštaje o radu svojih i područnih sudova.

Drugi deo sastanka bio je posvećen primeni novog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015 - dalje: Zakon), o čemu je govorila sudija Ljubica Milutinović, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda. Konsultant Saveta Evrope Peter Pavlin, govorio je o iskustvima u primeni Zakona u Republici Sloveniji. Predsednici sudova su izveštavali o primljenim predmetima od početka primene novog Zakona.

Sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova, povodom početka primene Zakona, održan je i 22. decembra 2015. godine u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Vrhovni kasacioni sud, 03.02.2016.
Naslov: Redakcija