Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI AUDIOVIZUALNOG NASLEĐA


Pravna baza Paragraf Lex

Zakon o potvrđivanju evropske konvencije o zaštiti audiovizualnog nasleđa ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2014) donet je radi potvrđivanja Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa koju je usvojio Savet Evrope u Strazburu 8. novembra 2001. godine i radi približavanja našeg zakonodavstva sa Preporukom Evropskog saveta o filmskoj baštini i konkurentnosti srodnih industrijskih aktivnosti od 16. novembra 2005. godine 2005/ 865/ EZ (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on film heritage and the competitiveness of related industrial activities celex 32005H0865). Cilj Konvencije je osiguranje zaštitu Evropske audiovizualne baštine i njenog uvažavanja kao oblika umetnosti i zapisa o našoj kulturnoj istoriji putem njenog prikupljanja, čuvanja i dostupnosti materijala za kulturne, naučne i istraživačke svrhe, u javnom interesu.

Rešenja iz Zakona će uticati na sva pravna lica i preduzetnike koji obavljaju kinematografske delatnosti za koje se utvrđuje obaveza deponovanja materijala pokretnih slika kao i na Jugoslovensku kinoteku u Beogradu koja će predstavljati arhivsko telo predviđeno Konvencijom.

Izvor: Redakcija, 03.03.2015.