Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • DOPUNSKO REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA U INOSTRANSTVU ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2014 i 24/2014)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA - JANUAR-JUN 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA "POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SENTA" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2014)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VREMENA POČETKA I ZAVRŠETKA GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2010, 72/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, 10/2012, 91/2012, 13/2013, 92/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O GARANCIJI POREKLA ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O IZVRŠENJU KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2008 i 24/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - ispr., 8/2011, 74/2013 i 24/2014)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013 i 24/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRIČNIH PEĆNICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA U DOMAĆINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI TELEVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 24/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA PRIORITETNIH I PRIORITETNIH HAZARDNIH SUPSTANCI KOJE ZAGAĐUJU POVRŠINSKE VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2014)
Izvor: Paragraf Lex