Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: RASPISAN OGLAS ZA IZBOR TROJE SUDIJA ZA VIšI SUD U KRAGUJEVCU. ROK ZA PRIJAVU 12. FEBRUAR 2016. GODINE


Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 22. januara 2016. godine, doneo je odluku o raspisivanju oglasa za izbor sudija za Viši sud u Kragujevcu, za tri sudijska mesta.

Rok za podnošenje prijava ističe 12. februara 2016. godine.

U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv jednog ili više suda za koje kandidat konkuriše, kao i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Uz prijavu na oglas, potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju.

Kandidat koji podnosi prijavu za prvi izbor na sudijsku funkciju dostavlja:

  • overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu,
  • overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu,
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
  • dokaz o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita i
  • uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Neblagovremene i nepotpune prijave Visoki savet sudstva će zaključkom odbaciti.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija".

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 02.02.2016.
Naslov: Redakcija