Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Od 1. januara 2018. godine uslov za odlazak u prevremenu starosnu penziju za žene se podiže na 56 godina i četiri meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok je za muškarce potrebno 57 godina i 40 godina staža


Najvećem broju penzionera u Srbiji 1. januar doneo je i uvećanje primanja, dok je za one koji bi da tokom 2018. godine odu penziju doneo novine. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) izmenjen je 2014. godine. Od tada, prema tom aktu, svake godine menjaju se uslovi za penzionisanje. Pre svega, za žene.

Koja to nova pravila za odlazak u penziju Zakon predviđa za 2018. godinu?

U jednom su muškarci i žene jednaki. Oba pola u penziju mogu sa 45 godina staža. Ipak i dalje postoji razlika u tome kada u starosnu penziju mogu građani, a kada građanke Srbije.

I 2018. godina novine donosi samo ženama. Naime, ove kalendarske godine u starosnu penziju mogu sa 62 godine života i 15 godina radnog staža. Muškarci u starosnu penziju idu po starom. Sa 65 godina života i 15 godina staža.

Kakva je situacija sa prevremenom penzijom? Od 2018. godine žene ranije mogu postati penzionerke sa 56 godina i četiri meseca života, a da su pritom radile 38 godina. Muškarci mogu pre vremena u penzionere sa 57 godina života i 40 staža.

Kako aktuelni Zakon predviđa, razlika u uslovima za penzionisanje muškaraca i žena biće sve do 2032. godine. Tada će građankama Srbije za redovnu penziju biti potrebno kao i građanima - 65 godina života i 15 staža. Zato će se do tada, u narednih 14 godina, ukoliko se ne promeni Zakon, starosna granica za penzionisanje žena postepeno povećavati, pa će svaka nova godina donositi i nove uslove.

Izvor: Vebsajt N1, Adam Santovac, 02.01.2018.
Naslov: Redakcija