Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

1. JANUARA 2016. GODINE STUPIO NA SNAGU ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU, POČELA PRIMENA ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA, POVEĆANE SU AKCIZE NA GORIVO I ALKOHOLNA PIĆA, A JANUARSKI RAČUNI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BIĆE UVEĆANI ZA 150 DINARA NA IME TAKSE ZA JAVNE MEDIJSKE SERVISE


Prvog dana 2016. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), koji predviđa mogućnost da građani podnesu prigovor i žalbu ako smatraju da sudski proces predugo traje.

Prigovor se podnosi predsedniku suda, a on ima rok od dva meseca da na njega odgovori. Predsednik suda odluku donosi na osnovu izveštaja koje mu o sudskom postupku podnose nadležni sudija i tužilac, a stranka ima pravo na žalbu ako je njen prigovor odbijen ili ako predsednik suda o njemu ne odluči u roku od dva meseca od prijema prigovora.

Pravo na žalbu je moguće i u slučaju ako je prigovor usvojen, a procesne radnje za ubrzanje postupka se ne preduzimaju. Zakonom je predviđeno i novčano obeštećenje koje može da iznosi od 300 do 3.000 evra.

Od 1. januara 2016. godine počela je primena i Zakona o jakim alkoholnim pićima ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015), koji predviđa jednostavniju i jeftiniju proizvodnju rakije, kao i bolji položaj malih proizvođača koji će moći legalno da je prodaju i izađu iz sive zone.

Do sada fizička lica nisu mogla legalno da budu uključena u proizvodnju i promet rakije.

Cilj Zakona je liberalizacija uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, a to će, prema očekivanjima Vlade Republike Srbije, dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača.

Zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade, a njime se reguliše postupak registracije geografske oznake i njeno korišćenje, čime se štiti intelektualna svojina u toj oblasti i omogućava dodata vrednost jakim alkoholnim pićima.

Prvog dana nove 2016. godine povećane su akcize na gorivo i alkoholna pića u skladu sa Zakonom o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015 i 103/2015)

Gorivo ne bi trebalo odmah da poskupi, s obzirom na to da su naftne kompanije najavile da neće automatski podići cene zbog kretanja cene nafte na svetskom tržištu, koja je na najnižem nivou u proteklih 10 godina.

Akciza za bezolovni benzin je povećana sa 50 na 52,5 dinara po litru, za gasna ulja sa 50 na 54 dinara, dok će akcize na alkoholna pića biti veća za dva procenta.

Ubuduće će se akciza plaćati ne samo na jaka alkoholna pića već i na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 odsto, a najviše 15 odsto alkohola.

Akciza će se plaćati i na sve vrste piva izuzev bezalkoholnih piva koje sadrži do 0,5 odsto alkohola, bez obzira na pakovanje.

Uvedene su akcize na niskoalkoholna pića u iznosu od 21 dinar, a na pivo 24 dinara po litru. Taj namet se uvodi kako bi se uticalo na mlade da manje koriste ta pića.

Akciza na rakije od voća, grožda ili vino biće 124 dinara po litru umesto 121,89 dinara, a na rakije od žitarica 316 umesto 309,23 dinara.

Građani će januarske račune za električnu energiju plaćati 150 dinara više, budući da će se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)naplaćivati i taksa za javne medijske servise RTS i RTV u iznosu od 150 dinara.

Javni medijski servisi će se u narednih godinu dana finansirati delom iz taksi, delom iz republičkog budžeta, za šta će biti izdvojeno četiri milijarde dinara.

Izvor: