Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: OD 1. JANUARA 2016. GODINE POčELO IZDAVANJE ELEKTRONSKIH GRAđEVINSKIH DOZVOLA. PREDUSLOVI ZA KORIšćENJE SISTEMA E-DOZVOLE SU POSTOJANJE DIGITALNOG SERTIFIKATA ZA SVA LICA KOJA SU U OBAVEZI DA POTPISUJU PAPIRNE DOKUMENTE, NAJMANJE WINDOWS XP OPERATIVNI SISTEM, INTERNET PRETRAżIVAč, BRZINA INTERNETA ZA DAUNLOUD OD 1MBPS I 0,5 MBPS ZA APLOUD. SISTEMU ćE SE PRISTUPATI PREKO SAJTA APR-A I BIćE JEDINSTVEN ZA SVE LOKALNE SAMOUPRAVE I IMAOCE JAVNIH OVLAšćENJA


U Srbiji je od 1. januara 2016. godine počelo elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, očekuje da će sistem od februara u potpunosti funkcionisati.

- Nakon mesec dana uhodavanja, očekujem da ćemo u februaru moći da kažemo da taj sistem svuda funkcioniše - rekla je Mihajlovićeva.

Ona je rekla da je u gradovima i opštinama obučavano hiljade ljudi za primenu novog sistema.

Kako je navela, lokalna samouprava je bila na velikom testu kada je donet Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon)i da su tada u roku od dva meseca dobili sve potrebne pravilnike i uredbe, koje su morali da primene, kako bi se građevinske dozvole izdavale za mesec dana po objedinjenoj proceduri.

- Ja sam mislila da će biti više problema, ali njima je bilo u interesu da izdaju građevinske dozvole. Tako da sam i sada sigurna da im je u interesu da izdaju elektronsku građevinsku dozvolu - rekla je Mihajlović.

Mihajlovićeva je naglasila i da nije bilo problema ni sa jednom lokalnom samoupravom i da su tražili pomoć samo za obuke i potrebne informacije.

Sistem elektronskih građevinskih dozvola nalaziće se u Agenciji za privredne registre (APR) i pristupaće mu se preko sajta APR-a, Ministarstva građevinarstva i lokalnih samouprava, kao i ovog sajta.

Minimalni uslovi za pristupanje sistemu e-dozvola su računar sa operativnim sistemom Windows XP, a procedura se sastoji iz pet koraka. Moguće će biti i pratiti tok rešavanja zahteva, a softver će upozoravati službenike na rokove za postupanje po zahtevu.

Naglašeno je i da će dokumenti morati da budu digitalno potpisani, tako da će biti nemoguća njihova zloupotreba i modifikacija.

Inicijativu da elektronske građevinske dozvole budu uvedene u Zakon pokrenula je Nacionalna alijansa za lokalni i regionalni razvoj (NALED) po sistemu koji funkcioniše u Makedoniji, a ta organizacija je obezbedila i donaciju od 400.000 evra za izradu softvera za e-dozvole.

Izvor: Vebsajt Blic, 01.01.2016.
Naslov: Redakcija