Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: SEDNICA SKUPšTINE GRADA 7. DECEMBRA 2015. GODINE - RAZMATRANJE PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRđIVANJU DOPRINOSA ZA UREđIVANJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA I ODLUKE O UTVRđIVANJU KRITERIJUMA I MERILA ZA OBIME BUDżETA GRADSKIH OPšTINA


Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević, zakazao je 24. sednicu Skupštine grada za ponedeljak, 7. decembar 2015. godine.

Na dnevnom redu sednice nalaze se:

  • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
  • Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština.

Predlogom odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština utvrđuju se kriterijumi i merila za obime budžeta gradskih opština kojim se utvrđuje ukupan obim javnih sredstava i učešće budžeta gradskih opština u tom okviru, umanjen za iznos sredstava koje opštine prihoduju po osnovu zakupa poslovnog prostora, od naknada za zagađivanje životne sredine, od prihoda u okviru integrisanog tarifnog sistema javnog prevoza, kao i od prihoda od pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama i od primanja budžeta.

Gradski odbornici raspravljaće i o:

  • Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda,
  • Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JKP "Infostan".

Sednica će početi u 10 časova u zgradi Skupštine grada na Trgu Nikole Pašića broj 6 – sala 10, u prizemlju.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 02.12.2015.
Naslov: Redakcija