Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NOVOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Beograd, 2. novembar 2017. godine •


U organizaciji kompanije Paragraf u Beogradu je 2. novembra 2017. godine održano savetovanje pod nazivom "Početak primene novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i novog Zakona o visokom obrazovanju", kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

Prvi deo savetovanja bio je posvećen novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017). U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim poslovima i poslovima nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja, na temu najvažnijih novina (ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja; obezbeđivanje kvaliteta ustanove; učenici - praćenje, napredovanje, prava i odgovornosti; ustanove (osnivanje, delatnost, odgovornost i organi) i evidencije u obrazovanju) i

Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor grada Beograda na temu novih zakonskih rešenja u pogledu radno-pravnog statusa zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Drugi deo savetovanja bio je posvećen novom Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), a predavanje u ovom delu savetovanja je održao:

• prof. dr Zlatko Stefanović, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu, na temu novih zakonskih rešenja u oblasti visokog obrazovanja.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savetovanje u Beogradu je bilo besplatno za sve pretplatnike. Pored ovog savetovanja u planu su i besplatna savetovanja za sve pretplatnike na istu temu u sledećim gradovima:

• Niš - 3. novembar 2017. godine,

• Novi Sad - 6. novembar 2017. godine.

Izvor: Redakcija, 2.11.2017.