Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Organizacije civilnog društva navode da budući Zakon mora da onemogući uspostavljanje monopolskog položaja u toj oblasti i obezbedi jednak pravni položaj svih pružalaca pomoći, što aktuelni Nacrt zakona ne omogućava. Pozivaju nadležne da bez odlaganja okončaju postupak usvajanja pravnog okvira za pružanje besplatne pravne pomoći jer se njihovim korisnicima - siromašnima, žrtvama nasilja, trgovine ljudima i diskriminacije mora garantovati uvažavanje njihovih specifičnih potreba i položaja


Srbija jedina u Evropi nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, upozorile su organizacije civilnog društva, zahtevajući od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije i poslanika da se takav zakon usvoji što hitnije.

"Zahtevamo neodložno usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i poštovanje minimuma standarda moderne zakonske regulative u ovoj oblasti", navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo.

Fond dodaje da su organizacije civilnog društva pozvale nadležne da bez odlaganja okončaju postupak usvajanja pravnog okvira za pružanje besplatne pravne pomoći jer se njihovim korisnicima - siromašnima, žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije mora garantovati uvažavanje njihovih specifičnih potreba i položaja.

Fond navodi da ti ljudi "ne smeju biti taoci želje za bogaćenjem".

Fond za humanitarno pravo podseća da je Srbija jedina država Evrope koja nema Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, iako se taj zakon smatra jednom od "početnih stepenica" u napredovanju ka integraciji u Evropsku uniju.

Fond ocenjuje da Vlada i Narodna skupština Republike Srbije već deset godina "nemaju politički kapacitet" da izvrše izričitu ustavnu obavezu donošenja takvog zakona.

"Savremen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da onemogući uspostavljanje monopolskog položaja u toj oblasti i obezbedi jednak pravni položaj svih pružalaca pomoći, što aktuelni Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ne omogućava", ukazuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt N1, 01.11.2016.
Naslov: Redakcija