Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POREKLU IMOVINE: CILJ OVOG PROPISA JE UVOđENJE DISCIPLINE PORESKIH PLAćANJA, KAO I EFIKASNO OTKRIVANJE NEZAKONITOG STICANJA IMOVINE. PROPIS ćE PREDVIDETI UNAKRSNO ISPITIVANJE, KAO I ZAJEDNIčKO DELOVANJE MINISTARSTAVA FINANSIJA I PRAVDE


Nacrt dugonajavljivanog Zakona o poreklu imovine biće gotov do kraja 2015. godine. Kako je rečeno u Ministarstvu pravde, za sada je gotovo idejno rešenje Nacrta ovog važnog sistemskog akta u borbi protiv korupcije.

Radna grupa za pisanje ovog zakona oformljena je početkom septembra 2015. godine i nju čine stručnjaci iz Ministarstva pravde i Ministarstva finansija, kao i stručnjaci iz oblasti poreskog prava.

Prvi Nacrt zakona biće gotov do kraja 2015. godine, kada će javnost biti u mogućnosti da se upozna sa njegovim sadržajem, kažu u Ministarstvu. Kako navode, cilj ovog zakona jeste uvođenje discipline poreskih plaćanja, kao i efikasno otkrivanje nezakonitog sticanja imovine.

Jedno od rešenja, koje će biti predviđeno Nacrtom zakona, je unakrsno ispitivanje, a predviđeno je i zajedničko delovanje ministarstava finansija i pravde.

Važnu ulogu u sprovođenju ovog zakona trebalo bi da imaju Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, Uprava carina, sud i tužilaštvo.

Ministar pravde, Nikola Selaković, rekao da je Srbiji potreban dobar Zakon o poreklu imovine koji mora da ima sve neophodne uslove za efikasnu i potpunu primenu. Nakon što je stručna javnost ukazala da ovaj sistemski antikorupcijski akt ne treba donositi naprečac i bez javne rasprave, usledila je i najava da će propis biti usvojen nakon javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Danas, L. V., 02.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija