Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATIZACIJI: PROCES PRIVATIZACIJE DRUšTVENIH FIRMI MORA BITI ZAVRšEN DO KRAJA 2015. GODINE, OSIM ZA 17 PREDUZEćA čIJI JE ROK PRODUżEN


Vlada Republike Srbije je na dobrom putu da do maja 2016. godine reši status 17 strateških preduzeća čiji je rok za privatizaciju produženZakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015), izjavio je ministar privrede, Željko Sertić.

"Nadam se da ćemo završiti sve što je planirano. Obavezali smo se da ćemo do kraja godine da završimo sa sedam preduzeća od onih 17 za koje smo definisali zaštitu do maja 2016. godine i na dobrom smo putu da to uradimo", rekao je Sertić.

Ministar je dodao i da neće biti pomeranja rokova predviđenih za privatizaciju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija