Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA GRUPA ZA KONSOLIDACIJU JAVNIH PREDUZEĆA: JAVNIM PREDUZEćIMA KOJA NA MESEčNOM NIVOU NE BUDU ISPUNJAVALA PROGRAME RADA, BIćE ISPLAćIVANI SAMO MINIMALCI


Ova sankcija važi za sve - od predsednika nadzornog odbora, preko direktora, pa do svakog zaposlenog u preduzeću, a to je samo jedna od mera koju trenutno razmatra Radna grupa za konsolidaciju javnih preduzeća, sve u cilju da se u ove firme uvede red.

Prema aktuelnom Zakonu o javnim preduzećima, svaka od tih firmi dužna je da Vladi dostavi godišnji plan rada.

U radnoj grupi za konsolidaciju javnih preduzeća, ''Blicu'' je rečeno da će se vršiti mesečne kontrole ispunjenja dogovorenog.

Preduzećima koja ne budu efikasna, Vlada neće odobriti regularnu isplatu zarada, već samo minimalac.

Od januara naredne godine, minimalac će iznositi 20.328 dinara, i ne samo to, biće povezane zarade svih ljudi koji rade u jednom javnom preduzeću, od direktora do spremačice sa rezultatima rada.

Ova u septembru formirana radna grupa Vlade, koju predvodi ministar privrede Željko Sertić priprema poseban za firme u državnom vlasništvu. Za početak pojačana kontrola primenjivaće se u slučaju 30 ovakvih firmi, navodi ''Blic''.

Izvor: