Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: PREDVIđENO JE POOšTRAVANJE KAZNI ZA KRIVIčNO DELO KRIJUMčARENJE LJUDI I NEDOZVOLJEN PRELAZ DRžAVNE GRANICE, TE UNAPREđENJE ZAKONSKIH ODREDABA KAKO BI PROCESUIRANJE TIH DELA BILO MNOGO LAKšE


Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je pooštravanje kazni za krivično delo krijumčarenje ljudi i nedozvoljen prelaz državne granice, jer je važeća kaznena politika blaga.

"S obzirom na to da nam je u toku proces izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014 - dalje: KZ) Ministarstvo pravde je dalo obećanje da će se pooštriti kaznena politika odnosno kazne za ovo krivično delo", navela je Kuburović nakon obilaska graničnih prelaza sa Bugarskom zajedno sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem.

Ona je napomenula da će se unaprediti i same zakonske odredbe kako bi procesuiranje tih dela bilo mnogo značajnije i lakše.

Predviđeno je da će izmene KZ-a pred narodnim poslanicima naći tokom jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Kuburović je takođe ukazala da postoji dobra saradnja između zajedničkih snaga policije i vojske sa jedne strane i pravosudnih organa sa druge strane, ali da je tu saradnju potrebno dalje jačati i unapređivati.

Ministarka je ukazala da je tokom razgovora sa zajedničkim snagama vojske i policije saznala da imaju probleme sa nedostatkom terenskih vozila i napomenula da će Ministarstvo pravde, preko Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom videti da li postoje zakonske mogućnosti da im se dodele na korišćenje zaplenjena vozila.

Ministar odbrane naveo je tom prilikom da su zajedničke snage vojske i policije od svog formiranja 16. jula 2016. godine otkrile više od 9.300 migranata koji su pokušali da pređu državnu granicu i 53 krijumčara koji su prevozili više od 750 migranata.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija