Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Prestanak važenja zakona kojim su od 2014. godine penzije privremeno umanjene najavljen zaključno sa isplatom septembarskih penzija, a novim Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju između ostalog se menja način obračuna penzija za poslednju godinu radnog staža i budući način obračuna prevremene starosne penzije kod radnika s beneficiranim radnim stažom i oročava se trajanje privremenih mera na tri godine


Zakon o privremenom umanjenu penzija, koji je na snazi od oktobra 2014. godine, a kojim su penzije veće od 25.000 dinara smanjene za 22 i 25 odsto biće ukinut zaključno sa isplatom septembarskih penzija (isplaćuju se u oktobru), nakon čega će se isplaćivati zakonske penzije, stoji u novom nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, u koji je "Politika" imala uvid.

Novi nacrt predviđa izmene obračuna penzija za poslednju godinu radnog staža. I to tako što oni koji odu u penziju početkom godine neće više morati da čekaju tri meseca da zvanična statistika izađe s podacima o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici, već će im se ona izračunavati tako što će se prosečna mesečna primanja za januar te godine pomnožiti sa 12.

Onom penzioneru kome se ne mogu utvrditi godišnji lični koeficijenti ni za jednu kalendarsku godinu, godišnji lični koeficijent iznosiće jedan. Istovremeno, onom ko nema utvrđen staž osiguranja za celu kalendarsku godinu, godišnji lični koeficijent utvrđivaće se srazmerno stažu osiguranja navršenom u toj kalendarskoj godini.

Nemogućnost da se u kratkom roku dobije prosek plata za poslednju godinu radnog staža jedan je od razloga zbog kojih je PIO fond u 90 odsto slučajeva donosio privremena, a ne konačna penzijska rešenja. S tim u vezi, oročava se i trajanje privremenih rešenja na tri godine, što do sada nije bio slučaj, pa je penzioner mogao da premine, a da ne dočeka konačno rešenje. Ovom izmenom, stoji u nacrtu, obezbeđuje se veća pravna sigurnost penzionera.

U slučaju da u roku od tri godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja dokumentacija nije kompletirana, akontacioni iznos penzije koju je penzioner primao po osnovu privremenog rešenja postaje konačan. U slučaju da se utvrdi da je isplaćivan manji akontacioni iznos penzije od iznosa koji je utvrđen konačnim rešenjem, fond nadoknađuje penzioneru kompletan manjak.

Ako se utvrdi da je penzioneru po privremenom rešenju isplaćivana veća penzija od konačnog, penzioner mora da vrati preplaćen iznos. Za slučaj da se fond i penzioner ne dogovore o načinu vraćanja, penzijski fond automatski obustavlja isplatu trećine mesečnog iznosa sve dok se na taj način razlika ne izmiri.

Poseban akcenat u nacrtu zakona stavljen je na budući način obračuna prevremene starosne penzije kod radnika s beneficiranim radnim stažom koji odlaze u prevremenu starosnu penziju uz smanjenje visine penzije. Penali će se za njih računati u odnosu na sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom. To praktično znači da, ukoliko je neko imao beneficiju tokom radnog veka i ostvario 40 godina radnog staža i ima 54 godine, a treba mu 56 da bi po zakonu otišao u starosnu penziju, penali će mu se obračunavati samo dve godine, dok ne ispuni zakonski uslov za punu starosnu penziju. Granica se može maksimalno snižavati do 50 godina života za osiguranike koji rade, ili su radili na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18).

Kako bi se sprečile moguće zloupotrebe, propisuje se da je za ove osiguranike uslov za ostvarivanje navedenog prava da imaju navršene dve trećine staža efektivno provedene na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18), u odnosu na ukupno efektivno vreme provedeno na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Novim nacrtom zakona, koji bi trebalo da bude usvojen u septembru, prestaje i ovlašćenje Fonda za prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa za PIO obustavom isplate trećine penzije onome ko sam sebi uplaćuje doprinose za PIO. Na ovaj način uvodi se red u nadležnostima institucija, jer je za kontrolu i naplatu doprinosa za socijalno osiguranje nadležna Poreska uprava. Na taj način korisnici će primati penziju prema uplaćenim doprinosima, jer se njena visina određuje u skladu sa dužinom i visinom plaćanja doprinosa.

Izvor: Politika, 31.08.2018.
Naslov: Redakcija